Kottmar

 
 

Vesnický kostel Eibau

Barokní vesnický kostel v Eibau byl po čtyřroční stavbě vysvěcen v r. 1707. Vyjadřuje snahu stavitelů po slávě a proslulosti. Věž byla dokončena v r. 1710 a hodinový stroj je z r. 1711. Oltář v jeho dnešní podobě byl dokončen v r. 1841. V roce 1994 byly provedeny rozsáhlé práce na kleštinovém věnci, věži a zvonech. Kostel je druhý největší v Horní Lužici.


Telefon: (03586) 3 24 87
Fax: (03586) 780439
Internet: www.kirchgemeinde-eibau.de
Pohled do vnitra ve směru oltáře
Oltář z r. 1841
Varhany fy. Eule z r. 1889.
(Foto: Th. Neumann)
 

Barokní vesnický kostel v Eibau –

Když počátkem 18. století starý kostelík v Eibau přílivu exulantů v důsledku reformace již nepostačoval usnesli se v září 1702 Žitavští radní postavit nový, větší kostel.
19. června 1703 byl položen základní kámen, po necelých dvou letech byla 13. února dokončena hrubá stavba a 27. září 1707 byla sloužena první mše.
Stavba stála 6.691 tolarů, 16 grešlí a 11 feniků, nehledě na mnohé dary, potahy a práce zdarma.
Varhany byly vysvěceny 12. února 1708, věž kostela dokončena 23. července 1710 a věžní hodiny konstruované Christophem Maßem z Seifhennersdorfu byly uvedeny do provozu 18. června 1711.
Stávající varhany z r. 1889 pocházejí od mistra Hermanna Eule z Budyšína (Bautzen) a byly 2006 rekonstruovány.
Eibauský kostel byl jeden z prvních v kraji který obdržel elektrické osvětlení. V r. 1893 byl připojen na elektrárničku pivovaru v Eibau (tehdy Theodor Krampf).
K stavebním úpravám provedeným v r. 1990 patřila sanace věncového ztužení stropu čímž bylo zabráněno dalšímu vybočování obvodního zdiva. V druhé etapě pak byla opravena trámová konstrukce věže a zvonová stolice.
1997 byl obnoven hodinový stroj a elektroinstalace, 2001 pak vnitřní omítka spodní části obvodních stěn a položena podlahová dlažba pod emporami.
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN