Kottmar

 

Nemocniční kostel v Großschweidnitz

Duchovní zaopatření v nemocnici Großschweidnitz
Farář Peter Pertzsch
Telefon: (03585) 45 32 390, mobil: 0151-59206788
Krankenhausseelsorge@skhgr.sms.sachsen.de
Úřední dny: (kancelář či kostel): každé úterý 16 – 17.30 hod.
Architektonicky krásně členěný kostelík nemocnice v Großschweidnitz byl postaven na nejvyšším bodě nemocničního areálu. Tvořil pro Großschweidnitz vlastní církevní obec.
Stavy povolily pro stavbu částku 155.000 marek. Kostel v renezančním slohu byl postaven podle plánů architektů Thierbach-Dresden královské stavebnní direkce pro 540 věřících.
Stavba byla započata 14. dubna 1900 a dokončena usazením zlacené věžní báně 30. října t. r. Slavnostní vysvěcení bylo 20 dubna 1902.
Poslední bohoslužby před zavřením kostela kvůli dezolátnímu stavu proběhly o Velikonocích 1977. V roce 1983 pak byly provedeny nejnutnější bezpečnostní opatření.
Při obhlídce v r. 1984 které se zúčastnili zástupci církve, nemocnice, stavebního a památkového úřadu bylo rozhodnuto kostel nezbourat ale opravit. Ale teprve v r. 1991 se započalo s nejnutněšími opravami a sanací obvodních zdí. Pod dohledem státního stavebního úřadu v Bautzen se v dalších letech podařilo provést sanaci horní části kostelní věže včetně hodin. Opravena byla i vnější omítka a střecha jakož i ještě použitelné vnitřní zařízení (lavice, oltář, kazatelna). Restaurovány byla i okenní skla zasazená do olova a poslední zvon z r. 1921. Ztraceny byly zřejmě všechny lustry a křtitelnice. Varhany se opravit nedaly a byly sešrotovány. V letech 1999 – 2002 byla provedena sanace vnitřku kostela a zabudovány nové varhany.
24. dubna 2002 byl kostel slavnostní mší opět předán do užívání
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN