Kottmar

Z obecní kroniky

Nejstarší doposud známá zmínka o obci Eibau pochází z r. 1352 a je v desátkovém seznamu Žitavského děkanství. Původně převážně rolnická vesnice podél potoka Landwasser se během 16. stol. změnila v obec tkalců.

 
 
 
Ještě dnes svědčí řada podstávkových domů o tklacovské tradici ale též o řemeslnickém umu minulých století. Pozoruhodné jsou na podstávkách zřízené hrázděné faktorské domy s jejich vzácnými architekonickými detaily. Připomínají v 18. a 19. století kvetoucí obchod plátnem místních podnikatelů kteří svojí činností šířili slávu obce i mimo region. Až do roku 1850 byl Eibau nejvýznamnější tkalcovskou obcí Horní Lužice. Faktoři, resp. podnikatelé založili počátkem industrializace v 19. století mechanické tkalcovny které spoluvytvářely až do politické změny 1989 ráz obce jako tkalcovské.


 
Pro Eibau jakož i pro celou jižní Lužici důležitá tradice je pivovarnictví. V roce 1810 byl na jednom pivovárečném statku v Žitavě založen Eibauský obecní pivovar.
K historicky zajímavým skutečnostem náleží mezi roky 1858 - 1862 podniknutý pokus o výrobu porcelánu v jedné Eibauské manufaktuře jakož i výroba šamotových cihel v Eibauské šamotárně (1909 - 1937).
K doplnění je třeba se zmínit o zřízení mlékárny v r. 1945 existující až do r. 1990 a 1968 vybudovaného kravína který je dodnes v provozu. V roce 1991 byla založena Agrární společnost která pokračuje v zemědělské tradici.

Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN