Kottmar

Vesnický kostel Niedercunnersdorf


 

Vesnický kostel Niedercunnersdorf

1792 obdržel Niedercunnersodrf povolení ke stavbě kostela. Vysvěcení proběhlo 14. září 1794.
Barokní oltář byl pravděpodobně zhotoven českým řezbářem mezi roky 1720 - 1730.
Až do dokončení staby kostela v Niedercunnersdorfu stál v kostele v Oppach.


Kontakt přes ev.-luth. faru kostela St. Barbara církve Obercunnersdorf,
OT Obercunnersdorf, Hauptstr. 27, 02708 Kottmar,
Tel.: (03 58 75) 60 312
Obyvatelé Niedercunnersdorfu příslušeli za reformace do Löbau. 1612 měli v tamním kostele dokonce vlastní emporu. 1760 daroval sedlák Johann Hausig obci pozemek na kterém byl po dlouhých jednáních postaven kostel. Duchovní přicházeli ale nadále každou neděli z Löbau. 1845 zakoupila obec pozemek pro faru ve které pak bydleli i faráři. 1844 daroval August Kopy církevní obci starší věžní hodiny které se sice občas zastavovaly kterým ale dárce vděčil na dlouhý čas nejhezčí místo posledního odpočinku.


Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN