Kottmar

Báje okolo Kottmaru

Návštěvníci památkové rezervace Obercunnersdorf by neměli zmeškat výstup na 583 m vysoký Kottmar. Za námahu bude turista odměněn jedinečnou vyhlídkou.
Při dobré viditelnosti sahá pohled na jih a jihozápad od Českého středohoří až po Jizerské hory a Krkonoše. Západně vidíte výběžky Krušnohoří a na severu možno vytušit šíravy Lužických vřesovišť s jejich rozsáhlými lesy a jezery.
Na svazích Kottmaru se v dávné minulosti usadily germánské kmeny, po nich Slované, kteří ale byli v důsledku kolonizace za Karla Velikého v 10. až 13. stol. vytlačeni nebo se asimilovali. Vesnice okolo Kottmaru byly založeny v těchto dobách.
Některé z bájí které tehdy vznikly můžete poznat na 4,5 km dlouhé „Pohádkové stezce“ (bajky 1 až 10). Malá knížečka bajek která obsahuje ještě další 4 vyprávění je dobrým doplňkem vycházky. Obdržíte ji v infomačním centru Obercunnersdorf za 1,- Eur.

Pohádková stezka

Pohádková stezka je 4,5 km dlouhá turistická cesta okolo 583 m vysokého Kottmaru na jejímž okraji jsou umístěny tabule k deseti pověstem týkajících se hory Kottmar.
K pověstem o Kottmaru patří například pověst o vlčích jámách, o křištˇálové rakvi a pověst o zlatém sklepě. Pro turistu obzvlášt zajímavá je pověst o prameni Sprévy. Po přihlášení v Informačním středisku je možné se nechat pokřtít bájným skřítkem Gerbodem vodou Spévy v jejím geograficky nejvýše položeném prameni.
Výchozím bodem je parkoviště pro turisty nad hostincem "Kottmarschenke". K dosažení je autobusem (linka 56 Neugersdorf - Eibau - Löbau) od zastávky "Hirsch" v Eibau. Přátelé pěších túr mohou dosáhnout Pohádkovou stezku též přes "Oberlausitzer Bergweg" (značený modrým kruhem) přes Lange Gasse z Eibauské části Walddorf . Pohádkovou stezku možno absolvovat i v několika etapách.

Turistická stezka ležící ve výšce přibližně 480 m se dá i přes menší výškové rozdíly poměrně snadno absolvovat. Několik na okruhu ležících výhledů umožňuje krásný pohled na Jizerky, Ještěd a Žitavské pohoří. Kromě toho je z několika míst možný i výstup na vrcholek. Turistické stezky na Kottmaru jsou velmi dobře značené, návrat na Pohádkovou stezku či k výchozímu bodu je kdykoliv možný.


 
Provázené vycházky:
Cena:
Termín:
Sraz:
 
6 osob
5,- € za osobu
podle dohody
Touristinformation/Haus des Gastes
OT Obercunnersdorf, Hauptstraße 65
02708 Kottmar, Tel.: 035875-60954
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN