Kottmar

Zajímavosti v naší obci


 

Podstavový větrný mlýn v části Kottmarsdorf

Jeden z nejhezčích výhledů najdete na kopci Pfarrberg v části Kottmarsdorf. Zdejší podstavový větrný mlýn je pozoruhodným cílem výletů. Byl vystavěn v r. 1843 a je dnes technickou památkou. Zde se každoročně pořádá tradiční Mühlenfest a Backtage v ukázkové pekárně kde hostům přibližujeme řemeslo mlynáře.


Otvírací doba:
Květen - říjen
Úterý - čtvrtek 14.00 – 16.00 hod.
Sobota, neděle, svátky 14.00 – 16.00 hod.
Pondělí a pátek zavřeno
Prodloužená otevírací doba červen - srpen o všech dnech do 17. hod.
Přihláška skupin od 10 osob u paní Dreßler

Tel/ Fax: 035875/62395
email: christadressler@gmx.de

 
 

Pramen Sprévy a Pohádková cesta

Na jihozápadním svahu hory Kottmar pramení ona řeka která spojuje Horní Lužici s hlavním městem Spolkové republiky Berlínem.

Obruba geograficky nejvýše položeného pramene byla vybudována v r. 1921 spolkem LUSATIA na památku padlým 1. světové války.

Pohádková cesta je 4,5 km dlouhá cesta pro pěší okolo vrcholku hory Kottmar s tably k deseti pověstem které se vyprávějí okolo Kottmaru. Východiskem je parkoviště na výjezdu "Lange Gasse" v části Walddorf nebo parkoviště pro pěší turisty Walddorf/Kottmarshäuser.

.
Můžete se nechat pokřtít trpaslíkem Gerbodem před pramenem Sprévy vodou z pramene .
Přihlášky v Informačním středisku "Faktorenhof".Přihlášky: info@faktorenhof-eibau.de

 

Podstávkové domy

Jedinečné spojení dřevěné roubenice a roubeného zdiva z nich vytváří jeden z vynikajících druhů lidové architektury v Evropě. Roubenice, srovnatelná s jednoduchou roubenou chatou je samostatným stavebním tělesem. Vývoj charakteristické podstávkové konstrukce je následkem specifických vlastností stavebního materiálu- dřeva. Dřevo snižuje při vysychání svou buněčnou struktůru a svůj objem. Stěna z vodorovně položených trámů tudíž ztrácí značně na výšce. Jako nosná konstrukce by stěna z trámů na základě vysychání vedla k deformacím střechy a horního patra.
Z této nutnosti byla váha zachycena vlastní, před trámové stěny postavenou nosnou konstrukcí. Výraz "podstávkový" je odvozen od oběžných trámů které leží jak na svislých sloupcích (podstávkové sloupky) tak na zdivu zděného hospodářského přístavku a které tak spojují obě části domu.
Trám tak vytváří jakýsi rám obíhající celý dům. 

Faktorský dům Eibau

Historický třístranný dvůr z 18. století s barokním panským domem. Pozoruhodné jsou stropní a nástěnné malby z roku okolo 1750 v prvním patře a výstava Domovského a Humboldtova muzea v dvou podkrovních patrech. Muzeální sbírky vznikaly z lidové tvořivosti Humboldtova spolku z Alteibau mezi roky 1864 - 1945.
Max-Langrovy jizby ukazují práce z pozůstalosti Hornolužického akademického malíře.

.
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN